<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nager  
nội động từ
 • bơi
nó không biết bơi
tập bơi
 • bơi thuyền, chèo thuyền
 • nổi
dầu nổi trên mặt nước
 • (thân mật) mặc rộng thùng thình
nó mặc áo ấy rộng thùng thình
 • lõng bõng
rau lõng bõng trong nước canh
 • (nghĩa bóng) đắm vào, tràn đầy, chan chứa
tràn đầy niềm vui
tràn đầy giàu sang
 • (thân mật) lúng túng, không hiểu gì
   • bơi giỏi lắm
   • bơi ngược dòng
   • máu me đầm đìa
   • theo đuôi ai
   • ở giữa; bên cha cũng kính bên mẹ cũng vái
   • (thân mật) tháo vát
ngoại động từ
 • (hàng hải) chèo (thuyền)
chèo con thuyền
 • (thể dục thể thao) bơi
bơi sải
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt