<
Trang chủ » Tra từ
nước xốt  
[nước xốt]
  • sauce; gravy
Tomato sauce
I like fatty food with lots of gravy ! Lots and lots of gravy !
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt