<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Nơ-va-đơ  
  • 内华达 <美国西部的一州。1864年被承认为第36个州。1848年,墨西哥将其部分地区割让给美国。随着1859年康斯托克矿的发现而涌入大量定居者之后,1816年内华达州成为独立地区。卡森城是其首府,最大城市是拉斯维加斯。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt