<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Mrs  
['misiz]
  • danh hiệu chỉ một phụ nữ đã có chồng; bà ( mistress )
Mrs Brown
Bà Brown
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt