<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
moulin  
danh từ giống đực
 • cối xay
cối xay gió
 • nhà máy xay
sống trong một nhà máy xay cũ kĩ
 • máy ép (dầu...)
máy ép dầu
 • (thân mật) máy ô tô
   • cung cấp các phương tiện, kế sách cho ai
   • giúp đỡ ai (trong một cuộc thảo luận, tranh luận)
   • xoay xở để trục lợi
   • bất chấp lề thói (phụ nữ)
   • nhà ba chạ, nhà ai vào cũng được
   • (tiếng lóng, biệt ngữ) súng máy
   • người ba hoa
   • không thể ở khắp nơi cùng một lúc được (không thể phân thân được)
   • đánh nhau với những kẻ thù tưởng tượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt