<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monter  
nội động từ
 • trèo lên, leo lên, lên
leo lên cây
leo lên đỉnh núi
leo thang
lên ô-tô
lên ngựa
lên cầu thang
lên cấp bậc
 • lớn lên
thế hệ đang lớn lên
 • dâng lên, tăng lên
nước sông lên
nóng tăng lên
giá lên
 • lên đến, cao đến
phí tổn đã lên đến hơn một trăm đô-la
tháp cao đến hơn ba trăm mét
 • (đánh bài) (đánh cờ) đánh (con bài) cao hơn
 • (âm nhạc) cao hơn lên
   • anh ta bắt đầu nổi giận, anh ta bắt đầu sốt ruột
   • nó đỏ mặt lên
   • làm say
   • lên đến tuyệt đỉnh của danh vọng
   • (thân mật) dễ phát cáu
   • kết hạt (cây)
   • (nghĩa bóng) quá thì (con gái)
   • ra tiền tuyến
   • lên ngôi
   • nổi khùng
ngoại động từ
 • leo lên
leo lên cầu thang
 • đưa lên, đem lên; trèo lên
đem một cái hòm lên
treo một bức tranh lên
 • đánh cho dậy lên
đánh lòng trắng trứng cho dậy lên
 • đi ngược dòng
đi ngược dòng sông
 • cưỡi
cưỡi con ngựa trắng
 • lắp, lắp ráp
lắp ráp một cổ máy
 • đóng khung; nạm
đóng khung một bức tranh in tay
nạm viên kim cương vào nhẫn
 • dựng
dựng một sườn nhà lên
dựng một cuốn phim
 • (ngành in) lên khuôn
lên khuôn một trang
 • (sân khấu) dàn cảnh
dàn cảnh một vở kịch
 • phủ, nhảy
con ngựa phủ ngựa cái
 • làm đậm; lên dây cao hơn (đàn)
làm đậm một màu
lên dây viôlông cho cao hơn
 • trang bị, tổ chức
trang bị nhà mình
tổ chức một cuộc du lịch
 • kích động, xúi bẩy
xúi bẩy ai chống lại kẻ khác
   • phô bày, làm nổi bật
phô bày nỗi đau của mình
   • (quân sự) đứng gác
   • khích ai, khích động ai
   • đánh lừa ai
   • đặt chuyện tếu để lừa ai, đánh lừa ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt