<
Trang chủ » Tra từ
monde  
[mʒ:ηd]
danh từ
  • thế giới
  • xa hội
  • giới sang trọng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt