<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Monday  
['mʌndi]
danh từ, viết tắt là Mon
  • ngày thứ hai trong tuần, thứ Hai
sáng/chiều/tối thứ Hai
thứ Hai tuần tới
      • (từ lóng) ngày khai trường
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt