<
Trang chủ » Tra từ
miser  
['maizə]
danh từ
  • người keo kiệt, người bủn xỉn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt