<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Microsoft Windows NT  
Tin học
  • Phiên bản 32 bit của giao diện người-máy đồ hoạ thông dụng của Microsoft, nó tạo khả năng đa nhiệm thực sự cho những máy tính cá nhân có cơ sở Intel và các trạm công tác chuyên dụng. Phiên bản này của Windows có thể bỏ qua DOS và có khả năng thâm nhập tốt hơn vào bộ nhớ hệ thống so với Windows 3. 1. Windows NT chạy được trong chế độ bảo vệ không loại trừ trường hợp nào, cho phép những lập trình viên có thể sử dụng đến 4 gigabyte RAM mà không cần phải sắp xếp lại để đánh lừa máy. Cùng với những ưu điểm đó, Windows NT còn có khả năng chấp nhận trục trặc, quản lý tệp, thâm nhập mạng, và bảo vệ an toàn được cải thiện tốt hơn. Trên màn hình, Windows NT trông giống như Windows 3. 1 quen thuộc. Không lệ thuộc vào sự giới hạn của DOS, Windows NT nhằm vào những nhược điểm của Windows 3. 1 để khắc phục, nên đã trở nên hấp dẫn đối với các hệ điện toán nhiều người sử dụng, là các hệ hay dùng UNIX hoặc OS/ 2. Tuy nhiên với đòi hỏi bộ nhớ lớn - 70 M không gian đĩa cứng và 16 M RAM chưa dùng đến - Microsoft Windows NT chỉ được sử dụng trong các hệ máy tính mạnh nhất. Xem fault tolerance , Microsoft Windows , MS-DOS , và protected mode
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt