<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mener  
ngoại động từ
 • dắt, dẫn, đưa
dắt một người mù
dắt thú vật ra đồng
ông ta dắt chó đi dạo
con đường dẫn đến thành phố
đưa xe vào nhà xe
nó đưa tôi đi bằng xe
điều đó có thể sẽ đem đến cho anh những điều không tốt
điều đó chẳng đưa chúng ta tới đâu cả (chẳng làm cho công việc của chúng ta tiến triển được đâu)
 • dẫn đầu
dẫn đầu đám tang
 • (thể thao) dẫn (điểm)
dẫn trước 2 - 0
đội chúng tôi bị dẫn trước 2 - 1
 • điều khiển, chỉ huy
điều khiển con cái mình
 • điều hành
điều hành tốt công việc của mình
 • (toán học) kẻ, vạch
kẻ một đường thẳng
   • làm cho đến kết quả cuối cùng
   • hoàn thành tốt đẹp, kết thúc thắng lợi
   • thúc đẩy làm nhanh
   • điều khiển ai nghiêm khắc
   • (thân mật) đặt chuyện tếu để đánh lừa ai
   • dắt mũi ai (nghĩa bóng)
   • chèo chống, điều khiển công việc của mình
   • sống cuộc sống lương thiện
   • (thân mật) vướng víu, ở vào tình thế nguy kịch
   • đi đâu cũng về La Mã
   • đường nào cũng đến đích, cách nào cũng đưa đến kết quả
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt