<
Trang chủ » Tra từ
marcher  
['ma:t∫ə]
danh từ
  • người ở vùng biên giới
  • người diễu hành; người tuần hành
những người tuần hành đòi dân chủ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt