<
Trang chủ » Tra từ
manifestation  
[,mænifes'tei∫n]
danh từ
  • sự biểu lộ, sự biểu thị
  • cuộc biểu tình, cuộc thị uy
  • sự hiện hình (hồn ma)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt