<
Trang chủ » Tra từ
manger  
['meindʒə]
danh từ
  • máng ăn (ngựa, trâu, bò...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt