<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Maison Blanche  
danh từ giống cái
  • Nhà Trắng (nơi ở và làm việc của tổng thống Hoa Kỳ)
  • chính phủ Hoa Kỳ
la politique de la Maison Blanche
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt