<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maison  
danh từ giống cái
 • nhà
nhà ở ngoại ô
nhà gỗ
mua một ngôi nhà
xây nhà
trở về nhà
cả nhà, cả gia đình
nhà xuất bản
 • nhà cửa; việc nhà
nhà cửa sạch sẽ
khéo lo việc nhà
 • dòng họ
dòng họ quý tộc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) gia nhân, đầy tớ
gia nhân đông
đầy tớ trong nhà
   • người hay đi lại trong gia đình
   • đó là một nhà mến khách
   • là người thân thuộc
   • tiếp khách trọng thể
   • ru rú ở nhà
   • (thân mật) to lớn, khổng lồ
   • Nhà trắng (nơi ở và làm việc của tổng thống Hoa Kỳ)
   • chính phủ Hoa Kỳ
chính sách của chính phủ Hoa Kỳ
   • văn phòng quốc trưởng
   • hiệu buôn
   • nhà chữa bệnh tư
   • (từ cũ, nghĩa cũ) thị sảnh, tòa đốc lý
   • nhà văn hoá thanh niên
   • cận thần của vua
   • võ phòng của quốc trưởng
   • mời khách khứa ăn uống
tính từ ( không đổi)
 • tự làm lấy ở nhà
 • (thông tục) đặc biệt, hảo hạng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt