<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
médecin  
danh từ giống đực
  • thầy thuốc; bác sĩ
đi đến nhà thầy thuốc (đi khám bệnh)
thầy thuốc không biên giới
thầy thuốc điều trị
bác sĩ quân y
      • linh mục
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt