<
Trang chủ » Tra từ
mác  
[mác]
  • scimitar; broadsword
  • (tiếng Pháp gọi là Marge) margin
  • deutsche mark; mark (basic unit of currency in Germany)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt