<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lord  
[lɔ:d]
danh từ
 • chúa tể, vua
chủ trang viên
chúa tể cả vùng
 • vua (tư bản độc quyền nắm một ngành nào)
vua thép
 • Chúa, Thiên chúa
cầu Chúa phù hộ chúng ta
 • ngài, tướng công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...)
ngài, tướng công
các thượng nghị sĩ Anh, thượng nghị viện Anh
 • huân tước
 • Lord quan chức cao cấp
bộ trưởng Bộ Hải quân Anh
ngài thị trưởng Luân Đôn
 • (thơ ca); (đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ( (cũng) lord and master )
   • trời ơi là trời!
   • chỉ có trời biết!
   • năm dương lịch
ngoại động từ
 • phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc
nội động từ
 • to lord it over sb khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách
bị khống chế, bị đè đầu cưỡi cổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt