<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Leyden jar  
['laind'dʒɑ:]
Kỹ thuật
  • chai Leyden
Toán học
  • chai Leyden
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt