<
Trang chủ » Tra từ
lent  
[lent]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của lend
danh từ
  • Lent mùa chay, tuần chay (vào tháng ba)
ăn chay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt