<
Trang chủ » Tra từ
le  
[le]
động từ
  • to loll (its tongue)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt