<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Larmor (precession) period  
Kỹ thuật
  • chu kỳ (tiến động) Larmor
Toán học
  • chu kỳ (tiến động) Larmor
Vật lý
  • chu kỳ (tiến động) Larmor
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt