<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
laisser  
ngoại động từ
 • để
để rơi cái bình
tôi để chúng đi ra
để cửa mở
để mọi thứ lộn xộn (làm lộn xộn tất cả)
để áo choàng ở nhà
hãy để cho tôi cười
để gia tài cho người nghèo
để việc đó đến mai
để va-li ở phòng giữ hành lí
để gươm trong bao
để anh ấy nói
 • để lại
để lại nhiều của cải
để lại tiếng tăm
để lại vải với nửa giá; bán lại vải với nửa giá
 • để mất
ông ta để mất sức khoẻ vào việc đó
chết, bỏ mạng
 • giao
tôi giao chùm chìa khoá cho anh
giao thơ cho chị gác cổng
giao một công việc cần làm cho ai
 • bỏ (rời), bỏ, bỏ (quên)
bỏ mọi việc làm
bỏ ai một mình
bỏ chồng
 • để yên, không quấy rầy (ai)
   • phải quyết định đi
   • có cái tốt, có cái xấu
   • bỏ mặc, không can thiệp đến, bỏ bê
bỏ bê công việc
   • chưa tốt, không hoàn hảo
   • để cho tự hiểu (không cần giải thích)
   • để cho tự suy nghĩ, khiến cho phải suy nghĩ
   • (thân mật) bị thất bại, bị thua thiệt
   • để yên, không quấy rầy
   • để cho muốn làm gì thì làm
   • chờ đợi
   • để mặc, chờ
   • bỏ rơi ai
   • không chăm sóc đến công việc của mình
   • đi tháo dạ
   • để cho thấy, thể hiện ra
hãy cho tôi xem quà của anh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt