<
Trang chủ » Tra từ
la cà  
[la cà]
  • to loiter; to hang about; to dawdle; to linger
To linger/loiter/dawdle on the way
To linger to look at the scenery
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt