<
Trang chủ » Tra từ
lý lẽ  
[lý lẽ]
  • reasoning; argument
Strong/unanswerable argument
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt