<
Trang chủ » Tra từ
lôi kéo  
[lôi kéo]
  • to implicate; to involve; to embroil
  • to induce; to incite
To lead/induce somebody to do something
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt