<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
légèrement  
phó từ
  • nhẹ
vũ trang nhẹ
bị thương nhẹ (không nghiêm trọng)
  • nhẹ nhàng
bước nhẹ nhàng
đụng ai nhẹ nhàng
  • hơi
hơi nhỏ hơn
  • bộp chộp, nhẹ dạ
hành động bộp chộp
quyết định khá bộp chộp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt