<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
korean  
[kə'riən]
tính từ
  • (thuộc) Triều tiên
danh từ
  • người Triều tiên
  • tiếng Triều tiên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt