<
Trang chủ » Tra từ
khởi nghĩa  
[khởi nghĩa]
  • to rise up in arms (against an oppressive ruler)
Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ khởi nghĩa Tây Sơn
Nguyen Nhac and Nguyen Hue rose up in arms at Tay Son (against the oppressive ruling dynasty)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt