<
Trang chủ » Tra từ
ký túc xá  
[ký túc xá]
  • dormitory; hostel
Student hostel
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt