<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
joueur  
danh từ
 • người chơi
người chơi sáo
người đá bóng
con bạc
 • người ham chơi
 • đấu thủ
tất cả đấu thủ của đội
 • người đánh bạc, con bạc
   • con bạc gan lì
   • người thành thực chịu thua đối thủ của mình
   • người thua vẫn không chịu
tính từ
 • ham chơi
đứa trẻ ham chơi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt