<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jouer  
nội động từ
 • chơi
chơi đàn viôlông
đá bóng
 • chơi đùa, vui đùa
các học sinh đang chơi đùa trong sân
mèo vờn chuột
 • giỡn, lung linh, ve vẩy
gió giỡn trong tán lá
 • xộc xệch, bị jơ, không khít
cánh cửa xộc xệch
 • hoạt động dễ dàng
chì khoá vặn dễ dàng trong ổ khoá
 • tác động, ăn nhập
vấn đề lợi không ăn nhập gì giữa họ với nhau
 • đánh (bạc)
đánh bài
 • diễn (xuất), đóng
đóng trong một phim
 • thí, liều
thí mạng
 • làm ra vẻ
làm ra vẻ đại bác học
 • đầu cơ; lợi dụng
đầu cơ thóc gạo
lợi dụng sự thất bại của người khác
   • đến lượt anh
   • dùng, vận dụng
vận dụng những mối quan hệ của mình
   • khóc sướt mướt
   • dùng mọi phương tiện để thành công
   • chơi công an đi bắt quân gian
   • dùng mưu nọ chước kia để lừa gạt
   • đùa với lửa
   • (thân mật) ăn lấy ăn để, ăn nhồm nhoàm
   • liếc mắt đưa tình
   • (thân mật) bỏ chạy, chạy trốn
   • chạy một mạch
   • đánh tới tấp không cho đối phương nghỉ
   • chơi chữ
ngoại động từ
 • chơi
chơi một bản nhạc
đội chơi (đá) trận chung kết
 • đánh, đánh bạc
đánh quả bóng (quần vợt)
 • diễn, chiếu
diễn một vở kịch
 • liều
liều mạng
 • vờ, làm ra vẻ
vờ ngạc nhiên
 • bắt chước
đồ bắt chước da đồng thanh
 • phỉnh, lừa
nó phỉnh anh đấy
   • chắc chắn lắm rồi
   • điều đó có thể thất bại
   • tiến hành tốt công việc
   • đánh bạc to
   • làm ăn lớn
   • dùng mọi phương tiện để thành công
   • chơi trò hai mặt (để đánh lừa ai)
   • chơi trò nguy hiểm; làm liều
   • đánh bạc to
   • chơi thận trọng
   • (nghĩa đen) nghĩa bóng đóng kịch
   • (thông tục) chuồn thẳng
   • được ăn cả ngã về không
   • làm tròn nhiệm vụ của mình
   • đóng vai
   • (nghĩa bóng) đóng một vai trò; có tác dụng (như) thế nào đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt