<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jean  
[dʒi:nz]
danh từ
  • vải bông dày, mặc khi không cần trịnh trọng, nghi thức
  • ( số nhiều) quần bằng vải bông dày, mặc khi không cần trịnh trọng, nghi thức; quần gin
Cô ta mặc quần "gin" màu lam bó sát người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt