<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
irish  
['aiəri∫]
tính từ
  • (thuộc) Ai-len, (thuộc) Ai Nhĩ Lan
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt