<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inventer  
ngoại động từ
  • phát minh, sáng chế; sáng tạo
  • bày ra, bịa ra
bịa ra một câu chuyện
      • (thân mật) nó không tinh quái cho lắm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt