<
Trang chủ » Tra từ
honest  
['ɔnist]
tính từ
  • thật thà, lương thiện, thành thật, chân thật
một nhân chứng/doanh nhân trung thực
đưa ra ý kiến thành thật
kiếm sống một cách lương thiện
Anh có thích chiếc áo dài của em hay không? Nói thật đi!
một khuôn mặt thật thà
suốt đời chưa có ngày nào cô ta làm việc một cách trung thực
      • cưới xin tử tế một người đàn bà sau khi đã chung chạ với nhau
      • thực ra mà nói, thành thực mà nói, nói cho ngay
thành thực mà nói, tôi không nghĩ rằng nó giỏi tiếng Pháp đến như vậy
thực ra mà nói (nói đúng ra), tôi chưa hề biết hắn
phó từ
  • thật, thành thực
không phải tôi đâu, nói thật đấy!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt