<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
his  
[hiz]
tính từ sở hữu
  • của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy
cái mũ của hắn
đại từ sở hữu
  • cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
quyển sách kia là của hắn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt