<
Trang chủ » Tra từ
heavenly  
['hevnli]
tính từ
  • (thuộc) trời; ở trên trời, ở thiên đường
các thiên thể
  • (thông tục) tuyệt trần, siêu phàm
sắc đẹp tuyệt trần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt