<
Trang chủ » Tra từ
He  
  • ký hiệu hoá học của nguyên tố hê-li-um
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt