<
Trang chủ » Tra từ
harry  
['hæri]
ngoại động từ
  • phiền nhiễu, làm phiền, quấy rầy
  • cướp bóc, tàn phá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt