<
Trang chủ » Tra từ
hamlet  
['hæmlit]
danh từ
  • làng nhỏ; xóm, thôn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt