<
Trang chủ » Tra từ
habile  
['hæbil]
danh từ
  • (văn học) khéo léo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt