<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gris  
tính từ
 • xám
áo xám
(giải phẫu) chất xám (vỏ não)
 • xám xịt, âm u
một buổi sáng âm u
thời tiết âm u
 • có tóc hoa râm
anh ấy đã tóc hoa râm
 • buồn bã
ý nghĩ buồn bã
 • lửng lơ, lờ mờ
bài hát lửng lơ
 • chếch choáng hơi men
   • tiếp ai nhạt nhẽo
   • tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
danh từ giống đực
 • màu xám
trải một lớp màu xám
 • quần áo xám
mặc quần áo xám
 • thuốc lá loại thường (gói giấy xám)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt