<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gordian knot  
['gɔ:djən'nɔt]
danh từ
  • vấn đề hóc búa, vấn đề rắc rối, vấn đề phức tạp, vấn đề khó giải quyết
giải quyết nhanh một vấn đề hóc búa (bằng vũ lực...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt