<
Trang chủ » Tra từ
ghép  
[ghép]
  • to couple; to join
  • to graft; to transplant
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt