<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
garter  
['gɑ:tə]
danh từ
  • nịt bít tất
  • ( the Garter ) cấp tước Ga-tơ (cao nhất trong hàng hiệp sĩ ở Anh); huy hiệu cấp tước Ga-tơ
ngoại động từ
  • nịt bít tất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt