<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
garer  
ngoại động từ
  • cho vào nhà xe; cho vào đường tránh
cho xe đạp vào nhà xe
cho xe lửa vào đường tránh
  • cho vào, đưa vào; cất vào
cho xe vào sân
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt