<
Trang chủ » Tra từ
gánh  
[gánh]
động từ
  • to carry; to bear
to carry rice
danh từ
  • load
two loads of rice
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt