<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
furies  
['fju:riz]
danh từ số nhiều
  • các nữ thần trả thù (thần thoại Hy-lạp)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt